Rezumat: 

Spleno-pancreatectomia efectuată pentru tratamentul pseudo- anevrismelor arterei splenice localizate la nivelul unui pseudochist pancreatic ce comunică cu tubul digestiv (stomac sau colon) reprezintă una din indicaţiile rare, puţine astfel de proceduri fiind descrise în literatură. Tratamentul pseudo-anevrismelor peri- pancreatice este complex şi dificil. Tratamentul chirurgical este curativ şi poate include rezecţia altor organe. Intervenţiile chirurgi- cale pot fi executate in condiţi de urgenţă, dacă pacientul prezintă sângerare cataclismică sau în condiţii elective în cazul în care diagnosticul se pune accidental sau dacă pacientul reuşeşte să depăşească episodul iniţial de sângerare. În această lucrare prezentăm două cazuri de pseudochist pancreatic ce asociază pseudo- anevrism al arterei splenice şi fistula cu tubul digestiv (comunicare pseudochisto-colonică şi pseudochisto-gastrică). Amândoi pacienţii sunt bărbaţi, cunoscuţi cu pancreatită cronică şi pseudochiste pancreatice. Primul pacient a fost operat electiv după investigaţii amănunţite. Cealaltă intervenţie chirurgicală a fost efectuată în condiţii de urgenţă pentru a controla un episod de sângerare cataclismică. Concluzionăm ca abordul chirurgical rămâne principala metodă pentru tratamentul acestor cazuri. Poate fi folosit ca primă linie de tratament sau secundar abordului endovascular.