Introducere: Transplantul hepatic a devenit o metodă terapeutică standardizată pentru bolile hepatice cronice în stadii terminale, cu peste 20.000 de proceduri anual la nivel mondial.
Material şi metodă: În perioada aprilie 2000 şi aprilie 2017, în România au fost efectuate 852 proceduri de transplant hepatic la 817 pacienţi. Raportul bărbaţi/femei a fost de 487/330, iar raportul adulţi/copii de 753/64. Vârsta medie a fost de 46 ani (mediana 50; interval 7 luni – 68 ani). Principala indicaţie de transplant a fost ciroza VHB (230 pacienţi; 28,2%), carcinomul hepatocelular (173 pacienţi; 21,2%), şi ciroza VHC (137 pacienţi; 16,8%). Au fost analizaţi următorii parametrii: timpul pe lista de aşteptare, indicaţiile de transplant, datele demografice ale donatorilor şi recep- torilor, caracteristicile grefelor hepatice, procedurile chirurgicale şi rezultatele postoperatorii imediate şi la distanţă.
Rezultate: Transplantul hepatic de la donator decedat a fost realizat la 682 pacienţi (83,9%): cu grefă întreagă la 662 pacienţi (81%), grefă împărţită la 16 pacienţi (2,3%), grefă redusă la 2 pacienţi (0,2%), şi transplant domino la 1 pacient (0,1%).

Transplantul hepatic de la donator în viaţă a fost realizat la 135 pacienţi (16,5%): cu hemificat drept la 93 pacienţi (11,4%), secţiune laterală stângă la 28 pacienţi (3,4%), hemificat stâng la 8 pacienţi (1%), hemificat stâng şi lob caudat la 4 pacienţi (0,5%), şi cu grefă duală la 2 pacienţi (0,2%). Rata de morbiditate majoră a fost de 31,4% (268 pacienţi), iar mortalitatea perioperatorie de 7,9% (65 pacienţi). Rata de retransplantare a fost de 4,3% (35 pacienţi): 27 transplanturi cu grefă întreagă, 3 cu ficat redus, 3 cu ficat împărţit, şi 2 cu grefă de la donator în viaţă. Supravieţuirea la 1-, 3-, şi 5 ani a fost de 87,9%, 81,5%, şi respectiv 79,1%. Mortalitatea pe lista de aşteptare la 1-, 3-, şi 5 ani a scăzut semnificativ de-alungul timpului de la 31,4%, 54,1% şi 63,5%, la 4,4%, 13,9% şi respectiv 23,6%. Concluzii: Programul naţional de transplant hepatic din România tratează toate cauzele specifice de insuficienţă hepatică cronică şi acută, şi de tumori hepatice, atât la adulţi cât şi la copii, folosind toate tehnicile chirurgicale, cu rezultate postoperatorii optime. Dezvoltarea continuă a programul de-alungul timpului a dus la scăderea mortalităţii pe lista de aşteptare.