Introducere: Rezecţia hepatică este tratamentul de elecţie pentru majoritatea leziunilor focale hepatice benigne şi maligne, şi în cazuri selecţionate de traumatisme hepatice. Puţine alte metode terapeu- tice pot egala eficienţa rezecţiei hepatice în cazuri selecţionate, cum ar fi transplantul hepatic pentru carcinom hepatocelular şi terapiile de ablaţie tumorală pentru carcinomul hepatocelular sau metastaze de mici dimensiuni. Lucrarea de faţă analizează experienţa centrului nostru în rezecţii hepatice, analizând indicaţiile, tehnicile chirurgicale si rezultatele postoperatorii imediate.
Material şi Metodă: În perioada Ianuarie 2000 – Decembrie 2016, în Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic “Dan Setlacec” s-au efectuat 3165 rezecţii hepatice la 3016 pacienţi; pacienţii cu rezecţii hepatice pentru donare de grefă în vederea trasplantului hepatic au fost excluşi din analiză. Vârsta mediană a fost de 56 ani (medie 58, interval 1-88), cu un raport bărbaţi/femei de 1524/1492 şi raport adulţi/copii de 2973/43.
Rezultate: Indicaţia principală de rezecţie hepatică au fos tumorile maligne (2372 cazuri; 74,9%), din care cele mai frecvente au fost

metastaze hepatice colorectale (952 cazuri; 30,1%) şi carcinomul hepatocellular (575 cazuri, 18,2%). Numărul maxim de tumori rezecate per pacient a fost de 21, iar diametrul median a celei mai mari tumori rezecate a fost de 40mm (medie 51mm; range 3-250). Rata de rezecţii hepatice majore a fost de 18,6% (588 cazuri); în 789 cazuri (24,9%) s-au realizat rezecţii hepatice anatomice. Timpul operator median a fost de 180 minute (media 204; interval 45-920). Pierderile sanguine intra- operatorii mediane au fost de 500ml (media 850; interval 500-9500), cu o rată de transfuzii de 41,6% (1316 cazuri). Rata de morbiditate a fost de 40,1% (1270 cazuri), iar cea de complicaţii majore (cel puţin clasa IIIa Dindo-Clavien) a fost de 13,2% (418 cazuri). Rata de mortalitate a fost de 4,2% (127 pts).
Concluzii: Pentru a obţine rezultate optime, cu morbiditate şi mortalitate reduse, rezecţiile hepatice trebuie realizate în centre supraspecializate.
Cuvinte cheie: rezecţie hepatică, tehnici chirurgicale, leziuni hepatice focale, experienţa single-center

Link articol original: http://www.revistachirurgia.ro/pdfs/2017-3-259.pdf